Course Duration: 2 Days

Course Category: Six Sigma

 

14 Contact Hours

5S Sebahagian dari Pemikiran Lean

 

Objektif
Objektif utama kursus ini adalah:

 • Memahami dan bersiap sedia untuk amalan dan pelaksanaan 5S
 • Membantu syarikat mengurangkan kos, masa, dan pembaziran
 • Meningkatkan KPI (penunjuk prestasi) di tempat kerja
 • Menambah keberkesanan peribadi, jabatan, dan syarikat
 • Membangunkan daya budaya dan kepimpinan
Metodologi

Penyampaian PowerPoint, Video, Gambar, Komen, Perbincangan Kumpulan, Kajian Kes dan Latihan

 

Sesuai untuk
 • Semua lapisan pengurus, eksekutif, dan pekerja dari semua jabatan
 • Pasukan dan anggota Kemajuan
 • Anggota kesihatan dan keselamatan
Kandungan Kursus
Konsep Lean dan Muda, Mura, Muri

 • Kes pembaziran: kerugian besar syarikat
 • 7 Pembaziran yang rasmi dalam pemikiran Lean

Peningkatan yang berterusan: KAIZEN

 • Definasi penuh Kaizen
 • Kenapa Kaizen unik?
 • 3 tonggak yang menyokong pelaksanaan Kaizen

Pengenalan: TQM, TPM, TEI, TEP

 • Apakah maksud tema-tema di atas?
 • Contoh program yang mengurangkan pembaziran
 • Perhubungan sesama idea-idea tersebut
 • Garis-panduan dan langkah-langkah penting

5S secara teliti

 • Hubungan antara 5S dan matriks-matriks penting: QCD, Produktiviti, Keselamatan dan semangat pekerja
 • Objektif penting program 5S
 • Definasi 5S
 • Kes kajian: contoh-contoh 5S yang bagus dan kurang baik
 • Kempen “bendera merah”
 • Penggunaan 5S
 • Kes perbincangan: video, gambar, komen dan cadangan untuk peningkatan

Apakah cara-cara penilaian impak 5S terhadap proses kerja

 • Penilaian secara numeric
 • Keputusan secara tidak langsung tetapi penting
 • Budaya dan Pemimpinan: sesuai dan tidak sesuai untuk 5S

Pelaksanaan 5S secara berlangkah-langkah

 • Garis Panduan 4-fasa, dan 12 langkah

  • Fasa 1: Persiapan
  • Fasa 2: Perlancaran
  • Fasa 3: Pelaksanaan
  • Fasa 4: Penstabilan

Penilaian pelaksanaan 5S

 • Jenis 5S dan penyampaian keputusan audit 5S
 • Contoh senarai semakan dan sistem pemarkahan

Halangan pelaksanaan 5S dan cara mengatasinya


Seterusnya:

 • Komitmen Perancangan untuk pelaksanaan 5S
 • Kes syarikat

The course would be conducted in Malay

 

 


Available Funding Support
Malaysia Only

HRDF Logo_white2This course is HRDF SBL & HRDF SBL Khas Approved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <font color="" face="" size=""> <span style="">

PMI, PMP, PMBOK, CAPM, PMI-ACP and the Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.
CMMI®, Capability Maturity Model®, Capability Maturity Modeling®, CMM®, PCMM® and Carnegie Mellon® are registered in the US Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University.
ISTQB® is a Registered Trade Mark of the International Software Testing Qualifications Board.
IIBA®, BABOK® and Business Analysis Body of Knowledge® are registered trademarks owned by International Institute of Business Analysis. CBAP® and CCBA® are registered certification marks owned by International Institute of Business Analysis. Certified Business Analysis Professional, Certification of Competency in Business Analysis, Endorsed Education Provider, EEP and the EEP logo are trademarks owned by International Institute of Business Analysis.
The APMG-International Agile Project Management, AgilePM and Swirl Device logos are trademarks of The APM Group Limited.
PRINCE2®, ITIL®, IT Infrastructure Library®, and MSP® are registered trademarks of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited.
The ITIL Licensed Affiliate logo is a trademark of AXELOS Limited.
SCRUM Alliance REP SM is a service mark of Scrum Alliance, Inc.